Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Proroci Ageus a Zacharjáš, syn Idův, prorokovali židům v Judsku a v Jeruzalémě ve jménu Boha Izraele a napomínali je. Ezdráš 5,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ezdráš 5


Ezdráš, Kapitola 5

Ezdráš 6


Ezdráš, Kapitola 6

Komentáře k verši :

Proroci Ageus a Zacharjáš, syn Idův, prorokovali židům v Judsku a v Jeruzalémě ve jménu Boha Izraele a napomínali je. Ezdráš 5,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.