Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Toto jsou představitelé svých rodů a seznam rodů těch, kteří se mnou vyšli z Babylóna za kralování krále Artaxerxa: Ezdráš 8,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ezdráš 8


Ezdráš, Kapitola 8

Ezdráš 8

Komentáře k verši :

Toto jsou představitelé svých rodů a seznam rodů těch, kteří se mnou vyšli z Babylóna za kralování krále Artaxerxa: Ezdráš 8,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.