Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Také jsme se zeptali na jejich jména, abychom ti je mohli oznámit. Zapsali jsme jména mužů stojících v čele. Ezdráš 5,10›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ezdráš 5


Ezdráš, Kapitola 6

Ezdráš 6
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Také jsme se zeptali na jejich jména, abychom ti je mohli oznámit. Zapsali jsme jména mužů stojících v čele. Ezdráš 5,10

Počet veršů v Bibli je 31 167.