Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Izraelci táhli dál a utábořili se v Moábských pustinách v Zajordání naproti Jerichu. Numeri 22,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Numeri 22


Numeri, Kapitola 22

Numeri 22

Komentáře k verši :

Izraelci táhli dál a utábořili se v Moábských pustinách v Zajordání naproti Jerichu. Numeri 22,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.