Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
jsem vděčen za vaši účast na díle evangelia od prvního dne až doposud Filipským 1,5›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Filipským 2


Filipským, Kapitola 2

Komentáře k verši :

jsem vděčen za vaši účast na díle evangelia od prvního dne až doposud Filipským 1,5

Počet veršů v Bibli je 31 167.