Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Moji bratří, které miluji a po nichž toužím, jste mou radostí a slávou; proto stůjte pevně v Pánu, milovaní. Filipským 4,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Filipským 4


Filipským, Kapitola 4

Koloským 1


Koloským, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Moji bratří, které miluji a po nichž toužím, jste mou radostí a slávou; proto stůjte pevně v Pánu, milovaní. Filipským 4,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.