Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
A tak, bratří moji, radujte se v Pánu. Psáti vám stále totéž mně není zatěžko a vám to bude oporou. Filipským 3,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Filipským 3


Filipským, Kapitola 3

Filipským 4


Filipským, Kapitola 4

Komentáře k verši :

A tak, bratří moji, radujte se v Pánu. Psáti vám stále totéž mně není zatěžko a vám to bude oporou. Filipským 3,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.