Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Proto se rozejdete s Mórešet-gatem; domy Akzíbu (to je Lži) obelžou izraelské krále. Micheáš 1,14›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7
Micheáš 2


Micheáš, Kapitola 2

Micheáš 3


Micheáš, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Proto se rozejdete s Mórešet-gatem; domy Akzíbu (to je Lži) obelžou izraelské krále. Micheáš 1,14

Počet veršů v Bibli je 31 167.