Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Běda mně! Jsem jako paběrky letní sklizně, jako paběrky po vinobraní. Není tu hrozen k snědku ani raný fík, po němž toužím. Micheáš 7,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7
Micheáš 7


Micheáš, Kapitola 7

Nahum 1


Nahum, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Běda mně! Jsem jako paběrky letní sklizně, jako paběrky po vinobraní. Není tu hrozen k snědku ani raný fík, po němž toužím. Micheáš 7,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.