Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Slyšte nyní, co praví Hospodin: Povstaň, veď soud s horami, nechť slyší pahorky tvůj hlas! Micheáš 6,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7
Micheáš 6


Micheáš, Kapitola 6

Micheáš 7


Micheáš, Kapitola 7

Komentáře k verši :

Slyšte nyní, co praví Hospodin: Povstaň, veď soud s horami, nechť slyší pahorky tvůj hlas! Micheáš 6,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.