Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jeho představitelé soudí za úplatek, jeho kněží učí za odměnu, jeho proroci věští za stříbro. Přitom spoléhají na Hospodina a říkají: "Což není Hospodin uprostřed nás? Na nás nepřijde nic zlého." Micheáš 3,11›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7
Micheáš 4


Micheáš, Kapitola 4

Micheáš 5


Micheáš, Kapitola 5

Komentáře k verši :

Jeho představitelé soudí za úplatek, jeho kněží učí za odměnu, jeho proroci věští za stříbro. Přitom spoléhají na Hospodina a říkají: "Což není Hospodin uprostřed nás? Na nás nepřijde nic zlého." Micheáš 3,11

Počet veršů v Bibli je 31 167.