Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
jako za dnů, kdy jsi vycházel z egyptské země. Ukáži lidu podivuhodné věci. Micheáš 7,15›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7
Micheáš 7


Nahum, Kapitola 1

Nahum 2


Nahum, Kapitola 2

Komentáře k verši :

jako za dnů, kdy jsi vycházel z egyptské země. Ukáži lidu podivuhodné věci. Micheáš 7,15

Počet veršů v Bibli je 31 167.