Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Toto mi ukázal Panovník Hospdin: Hle, koš zralého ovoce. Ámos 8,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ámos 8


Ámos, Kapitola 8

Ámos 9


Ámos, Kapitola 9

Komentáře k verši :

Toto mi ukázal Panovník Hospdin: Hle, koš zralého ovoce. Ámos 8,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.