Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Běda bezstarostným na Sijónu i těm, kdo doufají v Samařskou horu, běda vůdcům nejpřednějšího pronároda, k nimž přichází dům izraelský! Ámos 6,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ámos 6


Ámos, Kapitola 6

Ámos 7


Ámos, Kapitola 7

Komentáře k verši :

Běda bezstarostným na Sijónu i těm, kdo doufají v Samařskou horu, běda vůdcům nejpřednějšího pronároda, k nimž přichází dům izraelský! Ámos 6,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.