Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Slyšte toto slovo, které pronáším, žalozpěv nad vámi, dome izraelský: Ámos 5,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ámos 5


Ámos, Kapitola 5

Ámos 5


Ámos, Kapitola 6
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Slyšte toto slovo, které pronáším, žalozpěv nad vámi, dome izraelský: Ámos 5,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.