Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Slyšte toto slovo, bášanské krávy, které jste na Samařské hoře, které utiskujete nuzné a křivdíte ubožákům. Říkáte jejich Panovníkovi: "Dávej, ať hodujeme!" Ámos 4,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ámos 4


Ámos, Kapitola 4

Ámos 5


Ámos, Kapitola 5

Komentáře k verši :

Slyšte toto slovo, bášanské krávy, které jste na Samařské hoře, které utiskujete nuzné a křivdíte ubožákům. Říkáte jejich Panovníkovi: "Dávej, ať hodujeme!" Ámos 4,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.