Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Toto praví Hospodin: Pro trojí zločin Moábu, ba pro čtverý, toto neodvolám: Protože na vápno spálil kosti edómského krále, Ámos 2,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ámos 2


Ámos, Kapitola 2

Ámos 3


Ámos, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Toto praví Hospodin: Pro trojí zločin Moábu, ba pro čtverý, toto neodvolám: Protože na vápno spálil kosti edómského krále, Ámos 2,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.