Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Hle, mezi pronárody tě činím maličkým, budeš ve velkém opovržení. Abdijáš 1,2›››
Bible
  • Nápověda
1
Abdijáš 1


Abdijáš, Kapitola 1

Jonáš 1


Jonáš, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Hle, mezi pronárody tě činím maličkým, budeš ve velkém opovržení. Abdijáš 1,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.