Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Život mě omrzel, dám teď volný průchod svému lkání, budu mluvit v hořkosti své duše. Jób 10,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Život mě omrzel, dám teď volný průchod svému lkání, budu mluvit v hořkosti své duše. Jób 10,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.