Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
To jsem vám pověděl, abyste se nedali svést. Jan 16,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jan 16

Komentáře k verši :

To jsem vám pověděl, abyste se nedali svést. Jan 16,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.