Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Tehdy dal Pilát Ježíše zbičovat. Jan 19,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jan 19


Jan, Kapitola 19

Jan 19

Komentáře k verši :

Tehdy dal Pilát Ježíše zbičovat. Jan 19,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.