Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Potom se Ježíš opět zjevil učedníků u jezera Tiberiadského. Jan 21,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jan 21


Jan, Kapitola 21

Skutky apoštolské 1


Skutky apoštolské, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Potom se Ježíš opět zjevil učedníků u jezera Tiberiadského. Jan 21,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.