Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
David se radil s veliteli nad tisíci a nad sty, s každým vojevůdcem. 1 Paralipomenon 13,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Paralipomenon 13


1 Paralipomenon, Kapitola 13

1 Paralipomenon 14


1 Paralipomenon, Kapitola 14

Komentáře k verši :

David se radil s veliteli nad tisíci a nad sty, s každým vojevůdcem. 1 Paralipomenon 13,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.