Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Potom se stalo, že zemřel král Amónovců Náchaš a po něm se ujal království jeho syn. 1 Paralipomenon 19,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Paralipomenon 19


1 Paralipomenon, Kapitola 19

1 Paralipomenon 20


1 Paralipomenon, Kapitola 20


1 Paralipomenon, Kapitola 21
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Potom se stalo, že zemřel král Amónovců Náchaš a po něm se ujal království jeho syn. 1 Paralipomenon 19,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.