Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
ať nás srdce obviňuje z čehokoliv; neboť Bůh je větší než naše srdce a zná všecko! 1 Janův 3,20›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Janův 3


1 Janův, Kapitola 4

1 Janův 5


1 Janův, Kapitola 5
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

ať nás srdce obviňuje z čehokoliv; neboť Bůh je větší než naše srdce a zná všecko! 1 Janův 3,20

Počet veršů v Bibli je 31 167.