Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
a tak docházíte cíle víry, spasení duší. 1 Petrův 1,9›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Petrův 1

1 Petrův 2


1 Petrův, Kapitola 2

Komentáře k verši :

a tak docházíte cíle víry, spasení duší. 1 Petrův 1,9

Počet veršů v Bibli je 31 167.