Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
a v ničem se nestrachujete protivníků. Jim je to předzvěst zahynutí, vám však spasení, a to od Boha. Filipským 1,28›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Filipským 2


Filipským, Kapitola 2

Filipským 2

Komentáře k verši :

a v ničem se nestrachujete protivníků. Jim je to předzvěst zahynutí, vám však spasení, a to od Boha. Filipským 1,28

Počet veršů v Bibli je 31 167.