Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Poslal jsem ho k vám, abyste se dověděli, co je s námi, a aby povzbudil vaše srdce. Efezským 6,22›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Filipským 1


Filipským, Kapitola 1

Filipským 1

Komentáře k verši :

Poslal jsem ho k vám, abyste se dověděli, co je s námi, a aby povzbudil vaše srdce. Efezským 6,22

Počet veršů v Bibli je 31 167.