Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. 2 Korintským 1,2›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 Korintským 1


2 Korintským, Kapitola 1

2 Korintským 2


2 Korintským, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. 2 Korintským 1,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.