Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Kéž byste ode mne snesli trochu nerozumu - ano, snášejte mne! 2 Korintským 11,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 Korintským 11


2 Korintským, Kapitola 11

2 Korintským 11

Komentáře k verši :

Kéž byste ode mne snesli trochu nerozumu - ano, snášejte mne! 2 Korintským 11,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.