Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Nyní se k vám chystám už potřetí - `ústy dvou nebo tří svědků bude potvrzena každá výpověď´. 2 Korintským 13,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 Korintským 13


2 Korintským, Kapitola 13

Galatským 1


Galatským, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Nyní se k vám chystám už potřetí - `ústy dvou nebo tří svědků bude potvrzena každá výpověď´. 2 Korintským 13,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.