Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Rozhodl jsem se však, že vám nesmím znovu přinést zármutek. 2 Korintským 2,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 Korintským 2


2 Korintským, Kapitola 2

2 Korintským 3


2 Korintským, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Rozhodl jsem se však, že vám nesmím znovu přinést zármutek. 2 Korintským 2,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.