Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Stála tam nádoba plná octa; namočili tedy houbu do octa a na yzopu mu ji podali k ústům. Jan 19,29›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jan 19

Komentáře k verši :

Stála tam nádoba plná octa; namočili tedy houbu do octa a na yzopu mu ji podali k ústům. Jan 19,29

Počet veršů v Bibli je 31 167.