Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Tam ho ukřižovali a s ním jiné dva, z každé strany jednoho a Ježíše uprostřed..Jan.19,18›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jan 19

Jan 20


Jan, Kapitola 20
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Tam ho ukřižovali a s ním jiné dva, z každé strany jednoho a Ježíše uprostřed..Jan.19,18

Počet veršů v Bibli je 31 167.