Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. Jan 1,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Komentáře k verši :

Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. Jan 1,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.