Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Kdo je moudrý, aby těmto věcem porozuměl, rozumný, aby je pochopil? Hospodinovy cesty jsou přímé, spravedliví budou po nich chodit, nevěrní však na nich upadnou. Ozeáš 14,10›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Jóel 1


Jóel, Kapitola 1

Jóel 2


Jóel, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Kdo je moudrý, aby těmto věcem porozuměl, rozumný, aby je pochopil? Hospodinovy cesty jsou přímé, spravedliví budou po nich chodit, nevěrní však na nich upadnou. Ozeáš 14,10

Počet veršů v Bibli je 31 167.