Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Když byl Izrael mládenečkem, zamiloval jsem si ho, zavolal jsem svého syna z Egypta. Ozeáš 11,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ozeáš 11


Ozeáš, Kapitola 11


Ozeáš, Kapitola 12

Ozeáš 13


Ozeáš, Kapitola 13

Komentáře k verši :

Když byl Izrael mládenečkem, zamiloval jsem si ho, zavolal jsem svého syna z Egypta. Ozeáš 11,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.