Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Bóaz se otázal svého služebníka, který dozíral na žence: "Čí je to dívka?" Rút 2,5›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Rút 2

Rút 3


Rút, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Bóaz se otázal svého služebníka, který dozíral na žence: "Čí je to dívka?" Rút 2,5

Počet veršů v Bibli je 31 167.