Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ano, jsem vskutku váš zastánce. Je však ještě jiný zastánce, bližší příbuzný než já. Rút 3,12›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Rút 3


Rút, Kapitola 4

Rút 4

Komentáře k verši :

Ano, jsem vskutku váš zastánce. Je však ještě jiný zastánce, bližší příbuzný než já. Rút 3,12

Počet veršů v Bibli je 31 167.