Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Noemi měla příbuzného z manželovy strany, významného muže z Elímelekovy čeledi. Jmenoval se Bóaz. Rút 2,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Rút 2


Rút, Kapitola 2

Rút 3


Rút, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Noemi měla příbuzného z manželovy strany, významného muže z Elímelekovy čeledi. Jmenoval se Bóaz. Rút 2,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.