Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Potom jí její tchyně Noemi řekla: "Neměla bych ti, má dcero, vyhledat odpočinutí, aby ti bylo dobře? Rút 3,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Rút 3


Rút, Kapitola 3

Rút 4


Rút, Kapitola 4

Komentáře k verši :

Potom jí její tchyně Noemi řekla: "Neměla bych ti, má dcero, vyhledat odpočinutí, aby ti bylo dobře? Rút 3,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.