Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení; 1 Petrův 2,2›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Petrův 2


1 Petrův, Kapitola 2

1 Petrův 3


1 Petrův, Kapitola 3

Komentáře k verši :

a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení; 1 Petrův 2,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.