Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
K jeho zvěstování jsem já byl ustanoven hlasatelem, apoštolem a učitelem. 2 Timoteovi 1,11›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
2 Timoteovi 1


2 Timoteovi, Kapitola 2

2 Timoteovi 2
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

K jeho zvěstování jsem já byl ustanoven hlasatelem, apoštolem a učitelem. 2 Timoteovi 1,11

Počet veršů v Bibli je 31 167.