Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Všichni, kdo nesou jho otroctví, ať mají své pány v náležité úctě, aby Boží jméno ani naše učení neupadly do špatné pověsti. 1 Timoteovi 6,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
1 Timoteovi 6


1 Timoteovi, Kapitola 6

2 Timoteovi 1


2 Timoteovi, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Všichni, kdo nesou jho otroctví, ať mají své pány v náležité úctě, aby Boží jméno ani naše učení neupadly do špatné pověsti. 1 Timoteovi 6,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.