Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Proti staršímu člověku nevystupuj tvrdě, nýbrž domlouvej mu jako otci, mladším jako bratrům, 1 Timoteovi 5,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
1 Timoteovi 5


1 Timoteovi, Kapitola 5

1 Timoteovi 6


1 Timoteovi, Kapitola 6

Komentáře k verši :

Proti staršímu člověku nevystupuj tvrdě, nýbrž domlouvej mu jako otci, mladším jako bratrům, 1 Timoteovi 5,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.