Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami, 1 Timoteovi 4,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
1 Timoteovi 4


1 Timoteovi, Kapitola 4

1 Timoteovi 5


1 Timoteovi, Kapitola 5

Komentáře k verši :

Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami, 1 Timoteovi 4,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.