Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, 1 Timoteovi 2,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Komentáře k verši :

Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, 1 Timoteovi 2,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.