Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas. 2 Tesalonickým 2,6›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
2 Tesalonickým 2


2 Tesalonickým, Kapitola 3

2 Tesalonickým 3

Komentáře k verši :

Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas. 2 Tesalonickým 2,6

Počet veršů v Bibli je 31 167.