Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
A tak, bratří, modlete se za nás, aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás 2 Tesalonickým 3,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
2 Tesalonickým 3


2 Tesalonickým, Kapitola 3

1 Timoteovi 1


1 Timoteovi, Kapitola 1

Komentáře k verši :

A tak, bratří, modlete se za nás, aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás 2 Tesalonickým 3,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.