Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný. Galatským 6,8›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 6


Efezským, Kapitola 1

Efezským 1

Komentáře k verši :

Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný. Galatským 6,8

Počet veršů v Bibli je 31 167.